Make your own free website on Tripod.com
KEJOHANAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI RAKAN WAJADIRI PERINGKAT KEBANGSAAN 2002 - SENI SILAT SENDENG, KUANTAN, PAHANG

 

1- 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

Tekun - Para peserta dan pegawai pertandingan sedang mengikuti taklimat pertandingan ketika Majlis Perasmian Pembukaan Pertandingan