Make your own free website on Tripod.com
PERKHEMAHAN SILAT SENDENG 2002 DI MUARA TESONG, SUNGKAI, PERAK

 

Peserta-peserta perkhemahan sedang berlatih permainan parang